Spoločnosť SPPS, a.s. bola založená 10.2.2012 Slovenskou poštou, a.s. a Poštovou bankou, a.s. ako spoločný podnik ich platobných služieb. Jej hlavným cieľom je prinášať na trh rozvoj transakčných finančných služieb a produktov, ktoré naplno využijú synergiu spojenia automatizovaných bankových systémov a širokej siete Slovenskej pošty.

Dňa 15.7.2014 Národná banka Slovenska udelila spoločnosti licenciu „platobnej inštitúcie“, čo SPPS umožnilo začať obchodovať a spracovávať produkt ePOUKAZ na úhradu.

Výsledkom ďalšieho úspešného licenčného konania bolo rozhodnutie Národnej banky Slovenska zo dňa 1.7.2015, ktorým spoločnosti udelila štatút „inštitúcie elektronických peňazí“, čo bol významný posun v rámci poskytovania služieb pri platení Poštovou kartou.

V marci 2016 začala spoločnosť prevádzkovať tradičnú službu prevodov peňazí - Western Union. K dnešnému dňu ju poskytuje na viac ako 600 prevádzkach Slovenskej pošty.

Telekom O2 Orangesatro

Allianz Ppabk Generali

Nmh Petitpress Tyzden

Digi Amico Tarsago

Vaše pripomienky
Pre spr�vne fungovanie tejto str�nky je potrebn� aby ste mali zapnut� JavaScript vo va�om prehliadači.
Pre spr�vne fungovanie tejto str�nky si pros�m nain�talujte modern� internetov� prehliadač.