Všeobecné

 Sadzobník poplatkov účinný od 23.11.2015, [105,8 KB] 23.11.2015
 Reklamačný poriadok účinný od 23.11.2015, [156,1 KB] 23.11.2015
 Sadzobník poplatkov účinný od 1.12.2016, [120,5 KB] 01.12.2016

ePoukaz

 Obchodné podmienky ePOUKAZ, [433,4 KB] 01.12.2014

Poštová karta

 Obchodné podmienky – Poštová karta (platné v režime limitovanej siete), [208,2 KB] 31.05.2016
 Obchodné podmienky – Poštová karta (platné v režime limitovanej siete), [760,9 KB] 17.12.2015
 Obchodné podmienky – Poštová karta (platné v režime limitovanej siete), [413,4 KB] 23.11.2015
 Obchodné podmienky – Poštová karta (platné v režime limitovanej siete), [381,2 KB] 01.01.2015
 Obchodné podmienky – Poštová karta (platné v režime limitovanej siete), [271,1 KB] 13.10.2014
 Obchodné podmienky – Poštová karta (platné v režime limitovanej siete), [212,1 KB] 18.07.2016
 Obchodné podmienky – Poštová karta (platné v režime limitovanej siete), [624,1 KB] 01.02.2016
 Obchodné podmienky Poštová karta/Vydanie Karty a poskytnutie Platobnej funkcionality Poštovej karty, [477,7 KB] 23.11.2015
 Obchodné podmienky Poštová karta - Komerčná/Vydanie Karty a poskytnutie Platobnej funkcionality Poštovej karty - Komerčnej, [617 KB] 23.11.2015
 Podmienky pre akceptáciu Predplatených kariet, [222,1 KB] 23.11.2015

Western Union

 VZOR/SPECIMEN- Pre zaslanie peňazí/Pre príjem peňazí - tlačivo / To Send Money/To Receive Money – Form, [78,1 KB]
 Sadzobník poplatkov pre službu Western Union / List of Western Union Service Fees, [219,3 KB]
Vaše pripomienky
Pre spr�vne fungovanie tejto str�nky je potrebn� aby ste mali zapnut� JavaScript vo va�om prehliadači.
Pre spr�vne fungovanie tejto str�nky si pros�m nain�talujte modern� internetov� prehliadač.